BAR-lista tudnivalók – milyen adatokat tartanak nyilván rólunk?

A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) vezetik a pozitív és a negatív adóslistákat is. A rendszerben megtalálhatók azon adósok, akik 90 napnál hosszabb ideje nem fizetnek, és tartozásuk meghaladja a minimálbér összeget. Emellett vezetik még a rendszerben a felvett és még fennálló hiteltartozások részleteit is, továbbá a bankkártyás visszaéléseket és a csalás miatt elutasított hitelkérelmeket is. Hitel igénylésekor még mindenki tervez visszafizetni, de mi történik, ha anyagi problémák adódnak? Összeszedtük, hogy mit tegyünk, és mit ne ilyen esetekben, illetve milyen lehetőségeink vannak BAR-listásként.

Problémás és problémamentes kölcsönök is

A KHR / BAR zárt rendszere felel a lakossági és vállalati hiteladatok adatbázisáért. A törvényben előírtak megfelelően itt vezetik az összes hitelügylet adatait, így a lízingszerződések, a hallgatói hitelszerződések és az értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződések adatait is.

Ezeket az adatokat tárolják a rendszerben

 1. Bankkártya visszaélések nyilvántartása
 2. Csalás miatt elutasított hitelkérelmek
 3. Hitelszerződések megkötéséhez és folyamatban lévő hitelekhez kapcsolódó adatok

Automatikusan kerülnek be a KHR-be a hitelfelvételkor az ügyletben résztvevő összes adós adatai és az ügyletre vonatkozó alapvető információk, azonban az ügyfél nyilatkozat útján szabályozhatja, hogy a rögzített hiteladatai lekérdezhetők legyenek-e a hitelintézetek számára. Ez természetesen nem vonatkozik a mulasztásokra, csalásokra és visszaélésekre vonatkozó adatokra. Ezek megismerését nem lehet letiltani.

Továbbá az ügyfél szabályozhatja, hogy a hitel visszafizetését követően maradjon-e elérhető az adat a rendszerben további 5 évig, ezzel is további információt nyújtva újabb hitelezők számára. Ez az időben törlesztő, jól fizető ügyfelek számára lehet hasznos, akik így egyfajta pozitív adóslistán tudják tartani magukat még 5 évig.

Mulasztásokkal és tartozásokkal kapcsolatos információk

Amennyiben az alábbi két feltétel egyszerre teljesül, akkor a mulasztással kapcsolatos információk bekerülnek a KHR-be.

 1. Késedelembe esünk a hiteltörlesztéssel és a késedelembe esés időpontjában a lejárt tartozás összege több, mint az aktuális legkisebb összegű minimálbér, és
 2.  a minimálbért meghaladó tartozásunk több, mint 90 napja folyamatosan fennáll.

Ha a tartozás teljesítésre került, akkor a teljesítéstől számított egy év múlva a vonatkozó adatok törlődnek a KHR-ből.

Mit lehet tenni, hogy ne kerüljünk be a rendszerbe?

Mindkét feltétel egyidejű fennállása okozza a problémát, mellyel nem csak a jelenlegi, de jövőbeni hitelintézeteknél és eláshatjuk magunkat. Ez azt is jelenti, hogy a törlesztés problémái mellett a jövőben még nehezebben fogunk újabb hitelhez jutni, akár csak adóstársként is, de az is megeshet, hogy egyáltalán nem vehetünk fel majd újabb hitelt. Kiskaput jelenthet azonban a napok számára vonatkozó szabály. A BISZ Központi Hitelinformációs Krt. információi szerint akkor indul a 90 nap számlálása, amikor a mulasztás összege elér a minimálbért. Így, ha előtte is volt már tartozásunk, de az még nem haladta meg ezt az összeget, akkor nem kell beleszámolni azt az időtartamot a 90 napba. Továbbá, ha a 90 nap alatt akár csak egy napra is lecsökken a mulasztás összege a minimálbér alá, akkor a 90 napos periódus számlálása újraindul.

A KHR számára az adatátadás a 90. napon történik meg. Előtte azonban kötelessége a hitelintézetnek értesítenie a mulasztásban lévő ügyfelet. Az átadás előtt 30 nappal, írásban történik az értesítés a BAR-lista számára történő információnyújtásról, amennyiben nem törleszt az ügyfél. Amennyiben nem történik meg a törlesztés, és továbbra is fennáll a 90 napja folyamatos, minimálbért meghaladó késedelem, akkor a hitelintézet átadja az adatokat a KHR részére, melyről a KHR 5 munkanapon napon belül értesíti az ügyfelet.

Ha anyagi nehézségekkel küzdünk, akkor a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha teljesen abbahagyjuk a törlesztést. Más megítélésben részesül az a hátrálékos ügyfél, aki az előírtnál kevesebbet, de folyamatosan fizet valamennyit, mint az, aki egyáltalán nem utal már a hitelintézetnek: hogy milyen hitelfelvételi lehetőségeink vannak BAR-listásként, arról itt írtunk bővebben. Az egyáltalán nem törlesztő kategóriába tartozó hitelügyletek jutnak el általában gyorsabban a felmondás közeli állapotba.

Így tehát a legjobb taktika, ha kevesebbet is, de folyamatosan próbálunk törleszteni. Továbbá ne féljünk bevallani anyagi problémáinkat a hitelt vezető pénzintézet felé. A devizaválság eredményeként nagy tapasztalattal rendelkeznek a bankok ezen a téren, és van, hogy megoldható a hitel átütemezése egy könnyebben vállalható formára.

Honnan tudható, hogy mi szerepel a KHR-ben?

Számos helyről hozzájuthatunk az információkhoz. Az összes, úgy nevezett referenciaadat-szolgáltatónál jogunk van tájékoztatást kérni, hogy milyen adatok találhatók rólunk a BAR-listán, és ezeket az adatokat melyik referenciaadat-szolgáltató közvetítette a rendszernek. A következő szolgáltatók vannak:

 • Diákhitel Központ Zrt.
 • Legalább egy pénzügyi szolgáltatást végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, biztosító, közraktár vagy elektronikus-pénzkibocsátó intézmény
 • Befektetési fitelt nyújtó hitelintézetek és befektetési vállalkozások
 • értékpapír-kölcsönzést végző intézmények, így a befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők, befektetési alapok, biztosítók, pénzügyi intézmények, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a központi értéktár és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek
 • azok a hitelezők, melyek az Európai Unió másik tagállamában rendelkeznek székhellyel, határon átnyúló szolgáltatást is végeznek, és csatlakoztak a KHR-hez
 • a 2015. évi CV törvény szerint a természetes személyek adósságrendezésében eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálat

Költségtérítés és bármely egyéb díj megfizetése nélkül, azaz ingyenesen és korlátozás nélkül joga van bárkinek megismerni, hogy a KHR-ben milyen adatok vannak nyilvántartva róla, illetve az arra vonatkozó információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. Az adatok továbbítását jogszabályban meghatározott határidőn belül kell teljesíteni: zárt módon megküldött kérést és arra a zárt módon kapott választ néhány napon belül továbbítani kell a kérelmező részére.

Minden nyilvántartott személynek joga van kérelmezi a BAR-ban tárolt referenciaadatai helyesbítését vagy törlését, illetve kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen. A kifogást annak a pénzügyi intézménynek kell benyújtani, aki a KHR-t kezeli, vagy a kifogásolt adatot átadó referenciaadat-szolgáltatónak. A nyilvántartott személy kifogását kivizsgálják, melynek eredményéről írásban értesítik a személyt. Jogos kifogás esetén a megfelelő adatok átvezetésre kerülnek, melyről szintén értesítik a nyilvántartott személyt.

Mikor tűnik el az adat a rendszerből? Lekerülés

A következő öt esetben kerül le egy ügylet a BAR-listás adatbázisból:

 • Törlésre kerülnek az adatok, ha eleve jogellenesen kerültek be a KHR-be.
 • Törlik az adatokat akkor is, ha a referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg.
 • Véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek az ügylet adatai a hitel megszűnését követő 1 munkanapon belül. Ez csak akkor nem történik meg, ha a már említett okok miatt az adós kérte, hogy legfeljebb még 5 évig hozzáférhetők legyenek az ügylet adatai a hitel lezárását követően.
 • Amennyiben a 90 napot és minimálbért meghaladó késedelmes tartozást teljesítették és már nem áll fenn, akkor a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a késedelemre vonatkozó referencia adatok a KHR-ből.
 • Ha 90 napot és minimálbért meghaladó mulasztás nem került rendezésre, akkor az élő szerződés 5 év elteltével, veszteségleírással lezárásra kerül. Ezután további 5 évig (azaz összesen lefeljebb 10 évig) a mulasztás által érintett szerződés látható a rendszerben.

Szólj hozzá!