Autóvásárlás hitelátvállalással

Amennyiben olyan gépkocsit szeretnénk venni, amelyet jelenlegi tulajdonosa hitelre vásárolt, és annak részleteit jelenleg is törleszti, ezt hitelátvállalással tehetjük meg.

A mai gazdasági részletben sokan kényszerülnek arra, hogy a futamidő lejárta előtt megváljanak hitelre vásárolt gépkocsijuktól. Egy ilyen gépjármű értékesítésekor a vásárlónak és a finanszírozónak egyaránt hozzá kell járulnia a tranzakcióhoz. Az autóhitel átvállalás / terhelt adás-vétel lényege, hogy az egyik személy átvállal egy másiktól egy kölcsönügyletet, annak már teljesített feltételeivel. Az eredetinél hosszabb futamidő vállalása is lehetséges. Amennyiben a jelenlegi és a leendő tulajdonos megállapodtak, együtt el kell menniük a hitelezőhöz. A vásárló átadja a hitelminősítéshez szükséges iratokat. Neki és a megvásárolni kívánt gépkocsinak egyaránt át kell mennie a hitelképességi vizsgálaton.

A szükséges dokumentumokkal együtt egy írásos kérelmet kell eljuttatnunk a finanszírozóhoz, amely tartalmazza a hitelátvállalási szándékot. A finanszírozó értesítést küld a kérelem elbírálásának eredményéről. Amennyiben a vásárló és az autó is hitelképesnek bizonyul, sor kerülhet a tranzakcióra. A finanszírozó meghatározza az aláírás helyét és idejét, amelyen mindkét félnek egy időben meg kell jelennie. Ez lehet a finanszírozó székhelye, képviseleti irodája vagy bankfiókja. A jelenlegi tulajdonos hitelszerződését lezárják, majd az új ügyféllel kötnek egy másik hitelszerződést. A hitelt átvállaló félnek szerződésmódosítási díjat kell fizetnie, ennek mértéke a finanszírozótól függ, a pontos összeget a díjjegyzéke tartalmazza. A díj mértékét nem befolyásolja, hogy magánszemély vagy vállalkozás vásárolja-e meg az autót. A szerződésmódosítási díj befizetésére általában az aláírással egy időben kerül sor. A havi részleteket ezt követően már az új tulajdonos törleszti. Az autón a fennmaradó tartozás kiegyenlítéséig elidegenítési tilalom van érvényben, így azt csak a fennmaradó tartozás visszafizetésével, az elidegenedési tilalom feloldása után értékesíthetjük tovább.