BAR-lista online lekérdezése

A BAR-lista státusz, vagyis a Saját Hiteljelentés elektronikusan is lekédezhető a következő tájékoztatásnak megfelelően.

Az online lekérdezést akkor ajánljuk, ha nem áll módjában a referenciaadat-szolgáltatón, azaz például valamelyik bankon keresztül lekérdezni a státuszát. Ebben az esetben a Saját Hiteljelentést a BISZ Zrt.-től is kérheti közvetlenül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hiányos kérelem benyújtásakor a kérelmet elutasítják.

Az elektronikus okirat hiteles okirat lehet, ha azt úgynevezett elektronikus aláírással látjuk el. Ekkor nem szükséges kinyomatni az okiratot, az elektronikus aláírással az elektronikus fájlt lehet aláírni. Tudni kell azonban: az elektronikus aláírás nem a kézzel írott aláírás szkennelt, digitalizált változata. Megjelenését tekintve egészen más, ugyanakkor jogilag pontosan annyit ér, ha elektronikusan írunk alá egy okiratot, mintha a kinyomtatott iratot láttuk volna el kézzel írott aláírással.

A BISZ Zrt. által hivatkozott Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény értelmében a teljes bizonyító erejű magánokiratnak, azon belül is a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus formában benyújtott KHR lekérdezési kérelemnek, – amennyiben rendelkezik cégkapus belépéssel – az alábbi módon tud eleget tenni:

1. Letölti a Saját Hiteljelentés igénylésére vonatkozó formanyomtatványt ide kattintva.
2. A letöltött kérelemben megadja az adatait.
3. A kitöltött kérelmet elmenti a számítógépén.
4. Belép a Magyarorszag.hu weboldalra felhasználónevével és jelszavával.
5. Kiválasztja a „Hitelesítés” menüpontot.
6. A „Fájl feltöltése ide” négyzetbe behúzza a számítógépére lementett és kitöltött kérelmet és kiválasztja az ASiC opciót, illetve az ÁSZF elfogadását követően a „Feltöltés” gombra kattint.
7. A szolgáltatás elhelyezi az elektronikus aláírását a nyomtatványon.
8. Sikeres elektronikus aláírást követően a kérelmét megküldi a BISZ Zrt.-nek az info@bisz.hu e-mail címre.

Fontos: a minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás nélkül elektronikus úton, e-mailben vagy fax formájában küldött kérelmeket – törvényi rendelkezés okán – elutasítják.