Osztrák adófajták

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (EINKOMMENSTEUER)

Természetes személyek Ausztriában adóköteles jövedelmük után személyi jövedelemadót fizetnek. A személyi társaságok nyeresége illetve vesztesége nem társasági szinten adóköteles, hanem a társaság egyes tagjaira jutó jövedelem a társaság adott tagjának üzemi (vállalkozási) tevékenységből származó jövedelmét képezi, mely után a tag személyi jövedelemadót fizet.

Adókulcsok

Az osztrák adójog a jövedelmek hét csoportját különbözteti meg, amelyekből az első három jövedelemcsoport az ún. vállalkozási jövedelemfajták csoportját alkotja.

 1. Mezőgazdaságból és erdőgazdaságból származó jövedelem;
 2. Önálló munkából származó jövedelem;
 3. Üzemi (vállalkozási) tevékenységből származó jövedelem;
 4. Nem önálló munkából származó jövedelem;
 5. Tőkevagyonból származó jövedelem;
 6. Bérbeadásból és haszonbérbeadásból származó jövedelem;
 7. Egyéb jövedelem.

Az adóköteles jövedelmet Ausztria sávosan progresszív kulcsokkal adóztatja.

Az adómentes sáv az Ausztriában személyi jövedelemadó szempontjából korlátozott adókötelezettség alá eső (külföldi illetőséggel bíró) személyek esetében 2005. január 1-jétől 10.000 euró helyett mindössze 2.000 euró. Egy Ausztriában korlátlanul adóköteles személynek adóbevallást kell benyújtania, ha az adóhatóság erre felszólítja, ha vállalkozási jellegű jövedelmet szerzett vagy ha jövedelme meghalad egy bizonyos értékhatárt (pl. ha nincs béradóköteles jövedelme, akkor ez 10.900 euró). A fizetendő jövedelemadó összegét az adóhivatal a bevallott jövedelmek alapján számolja ki és határozat útján írja elő. A jövedelemadó két különleges beszedési formája a béradó valamint a tőkehozadéki adó.

BÉRADÓ (LOHNSTEUER)

Nem önálló munkából származó jövedelmek esetében a munkaadó a személyi jövedelemadót bérkeresetből béradó formájában vonja le. A munkaadó köteles minden bérfizetésnél a munkavállaló béradóját visszatartani és havonta befizetni. A béradó tételei elvileg a személyi jövedelemadó kulcsaival azonosak. A munkavállaló a rendszeres bére mellett ugyanattól a munkaadótól kapott egyéb jövedelmének béradója 6%, amennyiben ez az éves bérjövedelem hatodát nem lépi túl. Gyakorlatilag ezeket az egyéb kapott jövedelmeket fedi le az Ausztriában fizetendő 13. és 14. havi fizetés, tehát az így a munkavállaló szabadsága és a karácsony után fizetett pénz adóztatása jelentősen előnyösebb.

TŐKEHOZADÉKI ADÓ (KAPITALERTRAGSTEUER)

Egyes belföldi tőkejövedelmek után a kifizető köteles a jövedelemadót az ún. tőkehozadéki adó formájában levonni. A tőkehozadéki adó mértéke 25%.

A tőkehozadéki adó alá esnek:

 • Belföldi tőkejövedelmek (pl. belföldi tőketársaság által fizetendő osztalékok, egyéb nyereségrészesedések, csendes társ jövedelme, banki kamatok);
 • Belföldön kifizetett értékpapír-jövedelmek.

Az adó alól bizonyos esetekben az adózó mentesülhet:

 • Az EU anya-leányvállalat irányelve alkalmazhatóságakor, vagyis ha egy külföldi anyavállalat (egy EU tőketársaság) egy belföldi leányvállalatban (tőketársaság) megszakítás nélkül legalább 1 éve és 10%-ban részesedik és a kérdéses tőkejövedelmek osztalékok, kamatok illetve egyéb jövedelmek részvényekből vagy GmbH-részesedésekből származnak.
 • Belföldi tőketársaságok bizonyos tőkehozadéki adó köteles tőkejövedelmei (osztalékok, kamatok stb.) esetén, ha legalább egy 25%-os közvetlen részesedés áll fenn az azt fizető társaságban.
 • Nem ausztriai illetőségűek kamatjövedelme adómentes, ha a hitelintézetnek igazolják származásukat es külföldi lakóhelyüket.

Egyes esetekben, elsősorban természetes személyek kamat- és osztalékjövedelménél tőkehozadéki adó levonása után ezekre a jövedelmekre további személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

A külföldről származó tőkejövedelmek hátrányos megkülönböztetésének elkerülése ezek – bizonyos esetekben – egy a tőkehozadéki adóval összehasonlítható különleges 25%-os adókulcs alá esnek (egy esetlegesen akár 50%-os progresszív személyi jövedelemadó kulccsal szemben).

TÁRSASÁGI ADÓ (KÖRPERSCHAFTSTEUER)

A társasági adó a jogi személyek jövedelemadója. Jogi személyiség híján a személyi társaságok (OHG, OG, KG) nem alanyai ennek a jövedelemadónak.

A társasági adó alanyai különösképpen:

 • A magánjog jogi személyei, mint pl. a tőketársaságok (GmbH, AG), szövetkezetek;
 • A közjogi társaságok üzleti jellegű üzemei, vállalkozásai;
 • Nem jogképes egyesülések, alapítványok és más célvagyonok.

Mértéke:

Az osztrák társasági adó mértéke 2005-től egységesen 25%. Korlátlan adókötelezett tőketársaságoknak (A-székhely vagy ügyvezetés helye) minimáladót kell fizetniük, melynek mértéke az adott társasági forma törvényes minimáltőkéjének 5%-a. Ez éves szinten 1.750 euró (GmbH) illetve 3.500 euró (AG). Abban az esetben, ha az előírt társasági adó egy évre kevesebb, mint a befizetett minimáladó, a különbözet a következő évek társasági adófizetési kötelezettségével elszámolható.

RÉSZESEDÉSEKBŐL SZERZETT JÖVEDELEM ADÓZÁSA

Az osztrák tőketársaságok más belföldi tőketársaságban valamint szövetkezetekben tartott részesedéséből származó nyereségrészesedésére (kapott osztalékra stb.) általános adómentesség érvényes. Az adómentesség mind közvetlen, mind közvetett részesedésekből származó ilyen jövedelmekre érvényes. A kedvezmény nem vonatkozik a belföldi részesedések (üzletrészek és részvények) értékesítésére. Külföldi tőketársaságokban tartott részesedésekből származó jövedelmekre az ún. “nemzetközi részesedési kedvezmény” szabálya érvényes. E szerint az osztrák “holdingcég” adómentessége csak akkor keletkezik, ha az adózó a külföldi vállalatban (mely osztrák tőketársasághoz hasonló vagy az EU irányelv szerint társaságnak minősül) igazolhatóan legalább 1 éve megszakítás nélkül minimum 10%-kal részesedett. Az ilyen részesedés értékesítéséből származó nyereség szintén adómentes.

2004-től opciós jog keretében a részesedéssel kapcsolatos nyereségek és veszteségek, egyéb értékváltozások vagy egységesen adómentesek vagy egységesen adókötelesek. Az opció nem visszavonható, viszont annak keretében a részesedés esetleges értékvesztése levonhatóvá válik.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (UMSATZSTEUER)

Az általános forgalmi adó (“osztrák áfa”) hatálya a következő értékesítésekre terjed ki:

 • Termékek és egyéb szolgáltatások, melyeket egy vállalkozó belföldön, térítés ellenében a vállalkozása keretében értékesít;
 • A belföldi saját fogyasztás;
 • A termékimport harmadik országból (behozatali forgalmi adó);
 • EU-n belülről történő termékbeszerzés belföldön (uniós behozatali forgalmi adó).

Az általános forgalmi adó alanya a vállalkozó (Unternehmer). Vállalkozónak számít, aki vállalkozási (iparűzési) vagy egyéb szakmai jellegű tevékenységet önállóan gyakorol.

Szólj hozzá!