Osztrák adóbevallási rendszer

2003-tól minden adófizetőnek módjában áll az adóhivatallal elektronikus adatcsere (FINANZOnline) útján az adóbevallásait (személyi jövedelem- és társasági adó illetve ÁFA-bevallásait) benyújtani.

Ha az adózó rendelkezik a megfelelő technikai infrastruktúrával illetve adóbevallásában internethasználati számlák elszámolásra kerülnek, akkor az elektronikus úton történő adóbevallás kötelező jellegű. Maga az adóbevallási rendszer két lépcsőfokra épül: az adófizető adóbevallást nyújt be; az osztrák adóhivatal az adóbevallást ellenőrzi, majd az adófizetésre kötelezettet határozatban értesíti a fizetendő adóról illetve éves adók esetében a következő évben fizetendő adóelőlegről.

Ha az adóbevallással leadott anyagok nem teljesek vagy egyértelműek, a határozat meghozatala előtt a hiány pótlására felszólítás történik. Amennyiben az adózó nem ért egyet a határozattal, fellebbezhet. Ez egy többlépcsős folyamat, melyben erre szakosított testületek mint pl. egy független bírósági hatáskörrel rendelkező szenátus) vesznek részt. Az adóbevallás leadásának határideje személyi jövedelemadó, társasági adó, forgalmi adó esetében az adóbevallási évet követő év április 30-a, elektronikus adóbevallás esetében június 30-a.

A leadási határidő egyéni kérvényekkel illetve abban az esetben, ha az adófizető ügyleteinek lebonyolításával egy adószakértőt bíz meg, meghosszabbítható. Az adótanácsadók és könyvvizsgálók igénybe vehetik az adóhivatallal szemben az ún. kvótarendszer lehetőségeit, mely az adóhivatal és az adójogi képviselők egy általános érvénnyel megkötött megállapodása. Ennek értelmében az adótanácsadó közli az adóhivatallal az általa képviselt adófizetők adatait, melyeket az adóhivatal külön nyilvántartásba vesz. A kvótarendszer alá eső adóbevallásokat 4 kvótában kell az adóévet követő év októberétől az azt követő év április 30-ig benyújtani.